EU-s pályázatírás online

Induló vállalkozások támogatása, vállalkozásfejlesztési projektek menedzsmentje. Bízza szakértőre fejlesztéseit! Tájékoztatás! Az ÖkoRatio Bt. jelenleg közvetítőket nem alkalmaz. Munkánkat szabályos szerződés és számla alapján végezzük!!!

ÖkoRatio Bt. * 06 30/ 385-0589 * okoratio@gmail.com 


 

Tisztelt Érdeklődő!

 

A 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési ciklus küszöbén állunk. Közel 7.000 Mrd Ft forrás jut Magyarország számára, melynek 60%-a vállalkozások fejlesztését fogja szolgálni a jelenlegi 13% helyett. Úgy véljük, emiatt egyszerűbb lesz forrást találni az Ön ötletéhez, vállalkozásának beindításához/ vállalkozásának fejlesztéséhez!

 

Ezt az oldalt azért hoztuk létre, hogy ne kelljen több helyen keresgélnie az elkövetkező időszak "információ morzsáiért", a jelentősebb történéseket közzé tesszük!

 

JELENLEG A 2014-2020-AS OPERATÍV PROGRAMOK EU-S JÓVÁHAGYÁSÁRA KELL VÁRNI, AZ ÚJ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK MEGJELENÉSE REÁLISAN 2014. OKTÓBERÉRE VÁRHATÓ!

--------------------------

MÓDOSULNAK 2014. JÚLIUS 1-TŐL A TÁMOGATÁSI ARÁNYOK

A 2007-2013. időszakban hatályos térképhez képest a Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régiókban 5-5%-kal csökken az intenzitás mértéke. Budapesten nagyvállalatoknak beruházási támogatás nem adható. Pest megyének pedig csak egy része támogatható. Pest megye 82 településén 35%-ra nő az intenzitás mértéke a 2007-2013 közötti időszakban hatályos 30%-hoz képest.

Támogatási arány 2014-2020:

- Budapest és Pest megye (kivéve 82 település): 0%

- Pest megye 82 települése és Közép-Dunántúl: 35%

- Nyugat-Dunántúl: 25%

- Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Észak-Magyarország: marad 50%

undefined

Forrás: kormany.hu

EZEK AZ ARÁNYOK KÖZÉPVÁLLALKOZÁS ESETÉN 10%-KAL, MIKRO -ÉS KISVÁLLALKOZÁS ESETÉBEN 20%-KAL NÖVELHETŐK!

Tehát pl.: egy 10.000.000 Ft-s fejlesztést kisvállalkozás Budapesten 2.000.000 Ft támogatás, 8.000.000 Ft önerő mellett valósíthat meg, Miskolcon 7.000.000 Ft támogatás, 3.000.000 Ft önerő mellett kivitelezhet.

---------------------------

  

Fiatal gazda pályázat indul 2014. május 1-15. között

 

Részletek itt!

 

----------------------------

 

Innováció, K+F hírek

 

Horizont 2020 támogatások: 15 milliárd euró az első két évre

 

Az Európai Bizottság december 11-én közzétette az Európai Uniónak a 2014-2020 közötti időszakra 80 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező kutatási és innovációs programjának, a „Horizon 2020”-nak (magyarul Horizont 2020, vagy H2020) a keretében a 20142015. évekre vonatkozó első pályázati felhívásait.

 

Az első két évben a 15 milliárd eurót meghaladó finanszírozás célja Európa gazdaságának egyre fokozottabb tudásalapúvá tétele, illetve megoldást találni az emberek mindennapi életének kulcskérdéseire. Összesen 151 pályázati felhívás részletes információi érhetők el a program egységes ügyfélkapuján, a „Participant Portal”-on keresztül. A 2014. évi pályázati felhívásokra elkülönített keret mintegy 7,8 milliárd eurót tesz ki. A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a december 13-án megtartott budapesti rendezvényén, az „AirTN projekt workshop – H2020 Közlekedési Info Nap” című konferenciáján a NIH munkatársai tájékoztatást adtak a Horizont 2020 munkaprogramjáról is.

Három alappillérre épülő H2020 Az Európai Bizottság most először finanszírozási prioritásokat is kijelölt az elkövetkező két évre, s ennek köszönhetően várhatóan az uniós kutatási politika iránya világosan körvonalazódik a kutatók és vállalkozások előtt. A Horizont 2020 keretprogramot részletesen bemutató Csuzdi Szonja, a NIH külkapcsolati főosztályvezető-helyettese kiemelte, hogy a 78,9 milliárd eurós összköltségvetésű H2020 finanszírozása három fő pillérre épül. Ebből az Unió tudományos pozíciójának a megerősítését szolgáló „Kiváló tudomány” 24,4 milliárd eurót (a költségvetés 31 százaléka) kap, az EU ipari innovációban betöltött helyét megerősíteni hivatott „Ipari vezető szerep” pillér 17 milliárd euróval (22 százalék) részesül, a minden európait érintő „Társadalmi kihívások” megoldására 29,7 milliárd eurót (38 százalék) szánnak, a fennmaradó rész pedig főként kutatóközpontok megerősítését szolgálja.

Kiváló tudomány A „Kiváló tudomány” prioritás 24,4 milliárd eurós keretéből 13,09 milliárd eurót az Európai Kutatási Tanács (EKT) a legkiválóbb tudósok támogatására fordítja, 2,6 milliárd eurót a jövőbeli és feltörekvő technológiákra költenek, a Marie Sklodowska Curie cselekvésekre szolgáló 6,1 milliárd euróból pedig fiatal kutatóknak biztosítanak ösztöndíjat. Ennek a pillérnek a 2014es költségvetése 3 milliárd euró, amelyből 1,7 milliárd eurót az EKT oszt el, a Marie Curie ösztöndíjakra pedig 800 millió euró jut.

Ipari vezető szerep Az EU az ipari vezető szerepre vonatkozó prioritásnál abból a meggyőződésből indult ki, hogy a kulcsfontosságú technológiákba való stratégiai beruházások – ilyenek az infokom, a korszerű gyártás vagy a nanotechnológia – megerősítik a meglévő és fejlődő szektorok innovációját. Erre a prioritásra 17,015 milliárd eurót fordít a H2020, amelyből 13,5 milliárd euróval az alap- és ipari technológiák területén akarnak vezető szerepet biztosítani, 2,8 milliárd euró jut a kockázatfinanszírozásra, 616 millió eurót pedig a KKV-kban történő innovációra költenek. Az idei évben 1,8 milliárd eurót szánnak Európa ipari vezető szerepének a megerősítésére.

Itt kap helyet az innovatív KKV-k segítése, valamint az innovatív K+F+I cégek és projektek kockázatfinanszírozása. Vadonatúj elem az induló vállalkozások (startupok) támogatása, amelyen belül három fázist különböztetnek meg. Az első körben 50 000 eurót adnak a legkisebbeknek a reményteljes ötletek kidolgozására, a második fázisban 2,5 millió eurós felső értékhatárig terjedő összeget szánnak a jelentős innovációs potenciált felvonultató cégek K+F demonstrációjára és külpiacra jutására, míg a harmadik fázis az innováció piacosítására vonatkozik.

Társadalmi kihívások Az Unió meggyőződése, hogy innováció nélkül nem lehet eredményeket elérni az állampolgárokat és a társadalmat érintő ügyekben – például az éghajlatváltozás, a környezetvédelem, az energetika vagy a közlekedés területein –, illetve tesztelni az ígéretes megoldásokat.

A 30,9 milliárd eurós költségvetésből 7,4 milliárd eurót fordítanak egészségügyre, 3,8 milliárd eurót élelmezésbiztonságra, 5,9 milliárd eurót energiára, 6,3 milliárd eurót közlekedésre, valamint 3,08 milliárd eurót az éghajlatváltozás következményeinek a felszámolására költenek. A legfontosabb társadalmi kihívások megoldására 2014ben 2,8 milliárd euró jut.

Forrás: Műszaki szemle - Technika - 2014. 02. 26. (6. oldal)

 

----------------------------

 

2014-2020-as programok előrehaladása

 

Magyarország a kormány jóváhagyását követően várhatóan 2014. január végén hivatalosan is benyújtja az Európai Bizottságnak a 2014-2020-as fejlesztési időszak fejlesztési stratégiájának irányait, keretét meghatározó partnerségi megállapodást

 

2014. február végén az operatív programok tervezetét is beadják

 

2014. március végén kerül sor várhatóan a 2014-es pályázati keretek tárgyalására a parlamentben

 

 -----------------------------

 

Eddigi tájékoztatók és megjelent pályázatok alapján összeállítottunk 2014-re egy lehetséges pályázati menetrendet vállalati fejlesztésekhez (előrejelzés)

 

 

 

- 2014. január 31-ig még beadható: az élelmiszer-feldolgozás technológiai fejlesztése céljából támogatható gépek beszerzéséhez nyújtott támogatás iránti kérelem (2013. szept. 1. előtt bejegyzett egyéni vállalkozás, társas vállalkozás esetében)
- 2014. február 14-ig NFA-KKV-2014: munkahelyteremtő beruházás, min. 2 fő felvétele esetén (a támogatási összegre itt fedezet felajánlása szükséges 2 teljes üzleti évvel nem rendelkező vállalkozás esetén, valamint 15 M Ft igényelt támogatás felett) - mezőgazdasági tevékenység kizárt!
Részletek előző hírlevélben
http://us2.campaign-archive1.com/?u=bef7e6e27eab08b9b09bb9953&id=2580e3fd80
- 2014. február 15-ig Iparfejlesztés támogatása hulladékgazdálkodási területeken, K+F projektekkel is lehet indulni, vagy épp az ötlethez üzem kialakítására
Részletek előző hírlevélben:
 http://us2.campaign-archive1.com/?u=bef7e6e27eab08b9b09bb9953&id=2580e3fd80
- 2014. február - március: Telephelyfejlesztés - regionális pályázatok: Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Tisza tó térsége (építési, bővítési, eszközbeszerzési komplex pályázatok)
- 2014. tavasz (március - április): kisértékű gazdaságfejlesztési pályázatok, egyszerűsített eljárással (eddig egyszerűsített eljárású pályázatok voltak: eszközbeszerzés, vállalatirányítási rendszer kialakítás, kombinált mikrohitel telephelyvásárlásra, fejlesztésre, eszközbeszerzésre, munkahelyi képzések támogatása)
- 2014. április-május: TÁMOP fiatalok vállalkozóvá válása pályázat (csak 2013. október 31-ig regisztrált, képzést elvégzett fiatalok számára, akik üzleti tervüket is elfogadtatják)
- 2014. júniustól (nyári időszak): nagyobb gazdaságfejlesztési és innovációs pályázatok (komplex pályázatok alábbiak voltak eddig: komplex technológiafejlesztés építésre, eszközbeszerzésre, környezetvédelmi, megújuló energia, energiahatékonysági pályázatok, logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése, ipari parkok, iparterületek, inkubátorházak fejlesztése, vállalati együttműködések és klaszterek támogatása, vállalati SaaS központok létrehozása és fejlesztése, környezeti célú fejlesztések, innovációs pályázatok, foglalkoztatási programok kiemelten hátrányos helyzetű munkavállalók bevonására, szociális szövetkezetek támogatása, stb.)

Agrár -és vidékfejlesztési pályázatok
- várhatóan nyár közepén indulnak újra az agrár, erdészeti, halászati programok,
- ősszel a vidékfejlesztési programok (turisztika, 5.000 fő alatti fejlesztések)
"A mezőgazdasági termelők és az élelmiszer-gazdaság 2014-ben összesen csaknem 725 milliárd forint támogatáshoz jut hazai és uniós forrásból. 
- a termeléshez kötött rizstámogatás kerete 1,26 millió euró, a termeléshez kötött különleges tejtámogatás évi kerete 43,3 millió euró.
- a termeléstől elválasztott kérődző-szerkezetalakítási program 2014. évi kerete 43 millió euró, a termeléstől elválasztott zöldség-gyümölcs-szerkezetátalakítási program 2014-es kerete 8,65 millió euró. Ugyanez a dohány területén 23,3 millió euró, a biztosítási díjtámogatás idei kerete pedig 7,76 millió euró – sorolta Feldman Zsolt Veszprém megyei tájékoztatón. Az elkülönített támogatások között cukorra 41 millió euró, zöldség-gyümölcsre 4,7 millió euró jut – tette hozzá. Jelezte azt is, hogy nemzeti forrásból 2014-ben állatjólléti támogatásként 49,2 milliárd forint áll rendelkezésre.
- az éves pénzügyi keret 30 százalékát zöldítésre kell fordítani.
- Szintén kötelező, hogy a fiatal gazdák támogatására az éves pénzügyi keret 2 százalékát fordítsák, de Magyarország várhatóan erre a címre csupán a keret 0,6 százalékát tudja allokálni, mivel az érintettek mindössze kilencezren vannak."

 

 

 

Pályázna, de nem tudja hogyan kezdjen hozzá? Egy kis segítség itt!

 

----------------------------

 

A 2014-2020-as időszak Operatív Programjait 2013. december 15-ig lehet még véleményezni az NFÜ oldalon:

 

http://www.nfu.hu/forum_pate/29

 

-----------------------------

 

Megjelent!

 

"A Kormány 1731/2013. (X. 11.) Korm. határozata a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről

 


A Kormány elkötelezett abban, hogy a 2014–2020-as programozási időszakban az uniós források felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása során felszámolja a korábban kiszervezett tevékenységeket. Ezen feladatokat a jövőben az állam, a meglévő belső erőforrásaira építve, azokat kibővítve kívánja megvalósítani annak érdekében, hogy elősegítse a befolyásmentes, szakmai szempontú, gyors döntéshozatalt és végrehajtást.
A Kormány ennek érdekében egyetért azzal, hogy a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források intézményi és végrehajtási kereteit a következő alapelvek szerint kell elkészíteni:

 


1. Az újonnan kialakításra kerülő fejlesztéspolitikai intézményrendszer a fejlesztéspolitikai ügyek egyszerű, gyors, átlátható, diszkrimináció-mentes, költségtakarékos és hatékony intézésére hivatott. Ennek keretében a pályázók számára egyszerűsített, a már meglévő közigazgatási és egyéb nyilvántartások adatain – csak a szükséges mértékben – túlmutató információk megadására irányuló eljárásrend kerül kidolgozásra.

 

Meg kell vizsgálni a pályázók számára kisebb költséget jelentő kiválasztási, projektfejlesztési és implementálási eljárások alkalmazhatóságát (normatív támogatások, global grant, egyszerűbb feltételrendszerű visszatérítendő támogatások). Lehetővé kell tenni, hogy százmillió forint fejlesztési értékig a fejlesztéspolitikai jogviszony normatív feltételek teljesülésével jöjjön létre. A normatív feltételek ez esetben azt jelentik, hogy a támogatást igénylők pályázatának értékelése mind a jogosultsági, mind a kiválasztási szempontokat tekintve kizárólag objektív alapon eldönthető, illetve egyértelműen mérhető mutatók alapján történjen.

 


2. A közszféra szervezet pályázók esetén a pályáztatás jelenlegi gyakorlata megszűnik. Esetükben az európai uniós jogszabályokkal összhangban, az operatív programok szakmai és pénzügyi céljait figyelembe véve – az ágazati prioritást élvező projekteket előnyben részesítve – a projekt szelekciót egyszerűsített kiválasztási eljárással kell megvalósítani. Az egyszerűsített kiválasztási eljárások előzetes helyzetértékelésen alapulnak majd és a Monitoring Bizottságok szakmai támogatásával összhangban kerülnek kialakításra.

 


3. Az európai uniós forrásból megvalósuló projekteket a projektötlet megszületésétől a projekt megvalósulásáig, különösen a pályázati dokumentáció összeállítását, valamint a projektek végrehajtásának támogatását felkészült szakértői bázison alapuló állami kapacitások megteremtésével kell biztosítani a következők szerint:
a) megyei jogú város és megyei önkormányzatok esetében önálló, saját erőforrások biztosításával;
b) az ágazati szervezetek, minisztériumok esetében állami (központi) kapacitások biztosításával;
c) helyi- és nemzetiségi önkormányzatok, állami cégek esetében állami (központi) kapacitás biztosításával;
d) az így kiépített humán kapacitások kisvállalkozók és bevett egyházak számára történő igénybevételét is biztosítani kell.

 


4. A pályázatok értékelését az intézményrendszeren belüli kapacitásokkal kell megoldani, külső erőforrások igénybevétele nélkül. A működéshez szükséges humán kapacitás felkészítését, a transzparencia biztosításának feltételeit elő kell készíteni. A speciális szaktudású értékelők alkalmazására fel kell készülni. Az értékelők számát kontrollálni és tevékenységüket minősíteni kell, az összeférhetetlenségi alapelvek szigorú betartása mellett.

 


5. Nem lehet projektmenedzsment költséget lehívni a jövőben a projekt fizikai előrehaladását meghaladó mértékben. A mérnöki feladatokat ellátónak valós felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, ezzel is biztosítva a számonkérhetőséget. A közszféra kedvezményezettek esetében állami, belső kapacitás kiépítése szükséges a projektmenedzsment feladatok ellátására. A nagy infrastrukturális projektek, valamint az állami tulajdonhoz kapcsolódó ingatlan beruházások esetében, a tervdokumentáció összeállítása állami szolgáltatásként, állami kapacitással történik meg.

 


6. Gondoskodni kell arról, hogy a költségvetési szerv kedvezményezett, valamint az önkormányzat, mint kedvezményezett részére ne kerüljön sor hazai fejlesztési célú költségvetési támogatás folyósítására mindaddig, amíg az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest késedelemben van. A késedelem tényéről a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságot tájékoztatni kell.

 


7. A végrehajtási intézményrendszer szereplői számára ki kell alakítani egy gyakorlatorientált, probléma centrikus továbbképzési rendszert a Karrier Programon keresztül. A szakmai tapasztalatot, felkészültséget – a jelenlegi személyi juttatások megtartásával – a meglévő humán kapacitások folytonosságával egyidejűleg fenn kell tartani. A személyi juttatások fedezetét a nemzeti költségvetés útján szükséges biztosítani. Tudatosítani kell az intézményrendszeri szereplőkben, hogy a közös cél az uniós források hatékony és eredményes felhasználása, amely csak szolgáltatói hozzáállás mellett és a kedvezményezettek szakmai támogatásán keresztül érhető el.

 

8. Az európai uniós források felhasználása során a közbeszerzési rendszer olyan irányú átalakítása szükséges, amely hatékonyabbá, átláthatóbbá, szabályosabbá és költségtakarékosabbá teszi a közszféra kedvezményezettek számára a közbeszerzési eljárásokat oly módon, hogy a pályázati konstrukciók sajátosságaihoz igazítottan, keret-megállapodásokból egyszerűsített lehívással tudnak termékeket és szolgáltatásokat beszerezni és építési beruházásokat megvalósítani.

 


9. Erősíteni kell a részletes pénzügyi elszámolásokat elhagyó egyszerűsített elszámolási eszközök alkalmazását, amelyen keresztül a kedvezményezettek adminisztratív terhei minimalizálhatók. Ezzel párhuzamosan a végrehajtásban az eredményorientált megvalósítás felé kell elmozdulni.

 


10. Ki kell dolgozni a pályázatok gyors és eredményes végrehajtására sarkalló ösztönzőket és a szankciók rendszerét.

 


11. A támogatásról szóló döntés tekintetében egyfokú jogorvoslatot kell biztosítani az intézményrendszeren belül. A pályázatok tárgyában hozott döntések nyilvánosságát biztosítani kell. Ugyanez vonatkozzon
a kedvezményezettnek a támogatási döntés módosítására vagy visszavonására vonatkozó kérelemére is. A fejlesztéspolitikai jogviszonyra vonatkozó minden más hatáskör gyakorlása esetén a közigazgatási eljárás általános szabályain alapuló eljárást kell előírni a jogszabályban, beleértve a jogorvoslati fórumrendszert is.

 


12. Olyan jogi kapacitásokat kell kiépíteni az intézményrendszeren belül, amelyek külső erőforrások bevonása nélkül képesek ellátni az európai uniós pályázatokkal kapcsolatos jogi tanácsadást és perbeli képviseletet is.

 


13. Az európai uniós elvárások mentén, meghatározó állami szerepvállalás mellett, állami tulajdonban lévő szervezeten keresztül kell megvalósítani a pályázati rendszer egységes, nemzeti szintű informatikai nyilvántartását, nyomonkövetését, monitoringozását. A hatékony fejlesztéspolitikai eljárás alapvető feltétele az eljárási cselekmények elektronikus úton történő bonyolításának igénye egy stabilan működő, gyors, átlátható informatikai nyilvántartás kialakításával, összhangban az ún. e-kohéziós elvárásokkal is.

 


14. Meg kell teremteni az állami adatrendszerekkel való kapcsolatot és a már rendelkezésre álló adatok tágabb felhasználási körét annak érdekében, hogy a kedvezményezettek adatszolgáltatási kötelezettsége csökkenjen.

 


15. Az európai uniós projektekkel összefüggésben végzett kommunikációs tevékenységek megvalósítása során a fejlesztéspolitikai üzenetek (pl. arculat) központi megfogalmazása mellett kiemelt cél a helyi, térségi szereplők bevonása a helyi vonatkozású fejlesztések eredményeinek közzétételébe.

 


16. Minden támogatási konstrukciót az egyes eljárási szakaszok lezárását követően (projekt-kiválasztási szakasz, valamint megvalósítási szakasz) elemzés alá kell vonni. Az elemzés eredményét vissza kell csatolni a támogatási konstrukció következő pályázati felhívásának, vagy adott esetben más konstrukciók pályázati felhívásainak szabályrendszerébe. Ugyanazon pályázati felhívás kapcsán benyújtott pályázatok bírálata, értékelése és kifizetése azonos, lehetőleg a pályázatok benyújtási időszakának végét követően változatlan szabályok mentén történjen. Az esetleges változtatási igényeket a következő pályázati felhívás szabályrendszerének kialakítása során kell figyelembe venni.

 


17. Az uniós projektek végrehajtásáhozszükséges engedélyezési eljárásokat központosítani, határidejüket rövidíteni kell. Az engedélyezési eljárások lebonyolításához szükséges kapacitásokat uniós forrásból javasolt biztosítani. A jogerős engedélyek megléte szelekciós kritérium kell, hogy legyen.

 

18. A végrehajtás, jogalkalmazás, ellenőrzés, illetve a hozzájuk kapcsolódó garanciák egységes, jogszabályi szintű szabályozásával, valamint a kapcsolódó jogintézmények megfogalmazása révén kell biztosítani a fenti alapelvek érvényesítését, növelve ezzel a jogbiztonságot, a kiszámíthatóságot, egyértelműsítve az egyes szervek feladatés hatáskörét, megteremtve a központi koordináció jogi megalapozottságát.

 

A szabályozás világossága és következetessége érdekében a támogatásban részesülőket terhelő főbb kötelezettségeket is jogszabályban kell kimondani, és ezen kötelezettségek nem teljesítéséhez jogkövetkezményt kell kapcsolni. Biztosítani kell továbbá
az uniós támogatási alapok – ideértve az európai mezőgazdasági- és vidékfejlesztési alapot, valamint az európai halászati alapot is – egységes eljárásrendek mentén történő felhasználását, összhangban a hazánk által készített Partnerségi Megállapodás alapelveivel, annak érdekében, hogy a kedvezményezetteket ne érintsék hátrányosan az egyes alapok eltérő európai uniós előírásai.

 


19. Meg kell határozni az intézményrendszeri szereplőket és azok felelősségi körét. A szervezeti és működési szabályzatok elkészítésekor biztosítani kell, hogy a szereplők által ellátandó azonos feladatkörök esetében a költséghatékonyság elveivel összhangban bizonyos funkciók összevontan kerüljenek elvégzésre."

 

 

 

 

 

2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési lehetőségek, pályázatok

 

 

 

Mérföldkövek

 

- Partnerségi Megállapodás I. változatát az Európai Bizottság 2013. július 9-én elfogadta, így a részletes programok kidolgázása folyik! 

 

"Cséfalvay Zoltán kiemelte, hogy a jövőre induló új tervezési időszakban a források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre szeretné fordítani Magyarország. A legtöbb forrás, a jelenlegi duplája - 2014 és 2020 között várhatóan mintegy 1200 milliárd forint - a foglalkoztatás ösztönzésére jut. A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének javítására több mint 1100 milliárd forintot fordítana a kormány - ismertette az államtitkár."

 

Ütemterv:

 

A magyar kormány várhatóan 2013 novemberében nyújtja be a partnerségi megállapodást,

 

- Ezt követi majd a formális egyeztetés az unióval,

 

- A kabinet azzal számol, hogy 2014 első negyedévében-félévében elfogadhatja az Európai Unió  a megállapodást és az operatív programokat

 

- Ezt követően elkezdődhet az új pályázatok kiírása

 

 

 

Széchenyi Programiroda tájékoztató

 

Szombathely, 2013. 05. 14.

 

 

 

 Az új fejlesztési periódus során közel 7.000 Mrd Ft Európai Uniós pályázati forrás fog Magyarország rendelkezésére állni - mondta el Horkay Nándor, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal elnöke a szombathelyi konferencián.

 

Ebből gazdaságfejlesztésre (központi és térségi gazdaságfejlesztésre, területfejlesztésre) a jelenlegi 18% helyett 60%-os arányban, emberi erőforrás fejlesztésre, környezetvédelmi, energetikai beruházásokra, infrastrukturális fejlesztésre 40%-os arányban jut forrás.

 

Az új időszakot az egyszerűsítés, önerő minimalizálása fogja jellemezni, s a közfejlesztések esetében megszűnik a pályáztatásos rendszer, igazságosabb, tényleges szükségleteken alapuló célzott fejlesztések lesznek. A különböző fejlesztési területek pályázati ügyintézése központosítás helyett szakminisztériumokhoz, területileg a megyékhez fog tartozni régiók helyett.

 

Integrált fejlesztésekre is lehetőség lesz, azaz egy fejlesztéshez nem szükséges 2-3 pályázatot beadni pl.: külön az építésre, külön az energetikai korszerűsítésre, külön munkabér támogatásra, hanem az egy pályázat keretében elérhető lesz.

 

Az új időszakot stratégiai fókusz fogja jellemezni, tehát nem lehet minden területen pályázati vissza nem térítendő támogatáshoz jutni, hanem az önálló növekedési potenciállal bíró ágazatokra koncentrálnak. Itt öt ágazat került megnevezésre: 1. egészségipar, 2. élemiszer -és könnyűipar, 3. tudásgazdaság és kreatívipar, 4. zöld és kékgazdaság (víz, termálvíz), 5. tranzitgazdaság. Egyéb ágazatokban csak pénzügyi eszközök, pl.: kamattámogatott hitelek lesznek elérhetők várhatóan.

 

A források központi pályázati rendszer mellett területileg is felosztásra kerülnek, megyénként átlagosan 20-25 Mrd jut helyi fejlesztésre (foglalkoztatás, környezetvédelem, kkv támogatás), ezen kívül megyei jogú városok 8-10 Mrd Ft-ra, középvárosok 1-1,2 Mrd Ft-ra, kisvárosok 6-800 M Ft-ra számíthatnak. Leader helyi vidékfejlesztési források továbbra is elérhetők lesznek, most már városok számára is, s átlagosan 800 M Ft/helyi akciócsoport, ahol még 200 M Ft/városok forrás fog rendelkezésre állni.

 

A tervezet egyeztetés alatt áll, hamarosan partnerségi vitára bocsájtják a nyilvánosság számára.

 

Figyelem! Ez csak tervezet, mely a fő irányvonalakat tartalmazza, véglegesítése a társadalmi és Európai Uniós egyeztetések során történik meg!

 

 

 

Amennyiben elsők között szeretne értesülni a pályázati lehetőségekről, részletes tájékoztatást szeretne kapni egy Ügyfélbarát pályázati szakértő cégtől, kérjük tekintse meg pályázati hírleveleinket ITT!

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 35
Tegnapi: 672
Heti: 2 846
Havi: 35
Össz.: 346 980

Látogatottság növelés
Oldal: Pályázatok 2014-2020
EU-s pályázatírás online - © 2008 - 2014 - euspalyazatiras.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés

EladoDomain.NET támogatásával a HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: pályázatok 2014 - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »