EU-s pályázatírás online

Projekt előkészítés, pályázatfigyelés, pályázatírás, projektmenedzsment! Bízza az Ötletmenedzserre tervei megvalósítását!

West-Tender Online Bt. - Az Ötletmenedzser * 06 30/ 385-0589


A Magyar Közlöny 7. számában megjelent a 2016-os pályázati mentrend, részletek ITT!

 

Megjelent a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című felhívás, önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházak és civil szervezetek pályázhatnak! 

Itt az első turisztikai pályázat 2016-ban!

Megjelent a megyei turizmusfejlesztési pályázat
Megyénként eltérő keretösszeg áll rendelkezésre, önkormányzatok, egyházak és civil szervezetek pályázhatnak, 50-750 M Ft között lehet támogatást igényelni, a támogatás aránya jellemzően: projekt költség 80-100%-a
 
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 25 - től 2016. április 27-ig lehetséges.
 
Támogatható tevékenységek:
Önállóan támogatható tevékenységek
A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése
Az attrakciót az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával kell fenntartható turisztikai attrakcióvá fejleszteni, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát- és élmény-elemekkel bővíteni.
a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztés
- Kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése.
- Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása.
- Komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások létrehozása.
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.
- Időjárás független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) elemek létrehozása, fejlesztése.
b) Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése
A rendezvények szerepe a kulturális turizmus kínálatában meghatározó jelentőségű. A rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése jelen felhívás keretében támogatható önálló vonzerőt jelentő rendezvényhez vagy más attrakcióhoz kapcsolódóan.
- Turisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszínek alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (pl.: színpad, nézőtér, kiszolgáló helyiségek kialakítása, szükséges infrastruktúra (pl.: elektromos áram, víz) kiépítése, korszerűsítése, rendezvényterek biztosítása, hang- és fénytechnikai fejlesztések, közbiztonsági elemek).
- Színvonalemelést, lehetséges rendezvények körének bővítését lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések.
c) Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők fejlesztése
Megyén belüli turisztikai helyszíneket összekötő, egy tematikára épülő turisztikai élményutak kialakítása és fejlesztése.
- A tematikus út egyes helyszínein található vonzerőkhöz kapcsolódó: építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése.
- Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek, látogatóbarát funkciók, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása, bővítése.
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.
- Időjárás független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) elemek létrehozása, fejlesztése.
 
B) Ökoturisztikai fejlesztések
A természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítása, a térség természeti értékeire alapozott turisztikai vonzerők, helyszínek, látnivalók létesítésére, védelmére, megőrzésére és bemutatására irányuló fejlesztések támogatása.
a) Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek, natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek egyéb természeti területek) ökoturisztikai fejlesztései
- Turisztikai hasznosításhoz szükséges fogadási feltételek kialakítása és fejlesztése: látogatóközpont, többfunkciós bemutatótér kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó épületállomány turisztikai, kulturális célú fenntartható fejlesztése.
- Komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások.
- Célcsoport specifikus turisztikai vonzerő elemek kialakítása, bővítése.
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.
- Aktív természetjáró infrastruktúra megvalósítása, továbbfejlesztése.
- Környezetbe illő kilátók, pihenőhelyek létesítése, ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetőség, szelektív hulladékgyűjtés, főzőhelyek kialakítása, stb.
b) Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése
- Turista fogadási feltételek kialakítása és fejlesztése;
o Utasfogadó, utasforgalmi létesítmények építése, fejlesztése;
o Szolgáltatási háttér infrastruktúra színvonalának emelése, kapacitások bővítése.
- Turisztikai forgalomhoz kapcsolódó látogatóbarát funkciók bővítése, fejlesztése;
- Vasúti pálya, gördülő állomány felújítása;
- Legfeljebb 10 km szakaszon a vasúti szakasz meghosszabbítása, amennyiben ezáltal a kisvasút vonzereje alátámasztottan erősíthető;
- Célcsoport specifikus vonzerőelemek kialakítása, bővítése;
- Komplex turisztikai és információs látogatómenedzsment szolgáltatások kialakítása, fejlesztése;
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.
 
C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
a) Kerékpáros turizmus fejlesztése
Meglévő nemzetközi vagy országos kerékpáros-turisztikai hálózatokra (pl.: EuroVelo-hoz kapcsolódó) ráhordó vagy a turisztikai attrakcióhoz csatlakozó, illetve turisztikai vonzerőket összekötő turisztikai célú kerékpáros turisztikai útvonalak kialakítása és fejlesztése.
b) Természetes fürdőhelyek (a 78 / 2008. (IV.3). Kormányrendelet alapján fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése
- A fürdőhelyek komplex, egységes arculatú, építészeti fejlesztése, fürdőházak, strandkiegészítő létesítmények, rendezvényhelyszínek kialakítása.
- Fogadási feltételek színvonalát növelő infrastrukturális fejlesztések:
o A strandok higiénés, esztétikai, biztonsági, információs, környezeti állapotának, vízminőségének javítása;
o A kijelölt strandi vízfelület és a hozzá kapcsolódó vízparti területek kapcsolódásának átalakítása, fejlesztése (strandi szemétzugok megszüntetése,
partvédő művek átalakítása, lídós partszakaszok kialakítása, stb.), hatályos vízjogi engedély alapján;
o Aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek a megteremtése.
c) Vízi turizmusfejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának bővítése érdekében
- Vízi sporteszközök (kajak, kenu, csónak) számára kikötőhelyek létesítése.
- Kikötők megközelítését biztosító fejlesztések, pl.: tóba, folyóba való bejutáshoz lejáratépítése; területrendezés, a tóhoz vezető út építése a megközelíthetőség biztosítására, parkolók kiépítése, stb.
- Kulturált fürdőzés feltételeinek kialakítása.
- Kapcsolódó kiszolgáló létesítmények létrehozása, fejlesztése: esőbeálló, pihenőhely, főzőhely, mosdók, zuhanyzók, sportpályák, szemetesek, stb.
- Komplex vízitúra útvonalak kialakításához szükséges fejlesztések pl.: kitáblázás (folyamkilométer tábla, sajátos élővilágra vonatkozó ismertetőtáblák, szárazföldön kapcsolódó nevezetességekre vonatkozó tájékoztatás, stb.) hiányzó állomáshelyek kialakítása.
- Vízitúra-útvonalak mentén sajátos élővilág bemutatásának biztosítása.
- Potenciális célcsoport bővítését megalapozó fejlesztések.
- Vízi mentéshez szükséges feltételek megteremtése.
d) Horgászturizmus fejlesztése
- Természetes vizek mellett kialakított horgászhelyek, illetve meglévő horgásztavak infrastrukturális fejlesztései (öltözők, mosdók, stégek, közösségi terek kialakítása, fejlesztése).
 
D) Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása
Több turisztikai szereplő együttműködésén alapuló területileg komplex fejlesztések létrehozása, amelyek biztosítják:
- TOP-ban kiemelt célként megjelenő térségileg integrált fejlesztések megvalósítását;
- rendelkezésre álló turisztikai források hatékony felhasználását (csökkentik a források elaprózódásának kockázatát);
- a turisztikai együttműködések szélesítésének ösztönzését;
- turisztikai vonzerők hálózatosodását;
- hogy a kisebb turisztikai potenciállal rendelkező települések vonzerői egységes tematika alá rendezve egymást erősítsék;
- tematikus térségek (desztinációk) létrehozásának megalapozását, ezáltal önálló turisztikai arculat kialakítását térségi, megyei szinten.
 
E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében
Számos, kiemelkedő turisztikai vonzerővel rendelkező településen szükség van a vendégek elégedettségét meghatározó infrastrukturális, szolgáltatási elemek fejlesztésére, amelyek hozzájárulnak a már meglévő turisztikai attrakciók korábbinál hatékonyabb hasznosításához, jobb települési integrációjához, ezáltal növelve az érdemi gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási hatást:
- Tájékozódást, információszerzést biztosító kitáblázás.
- Parkolók építése.
- Attrakcióhoz vezető (séta)utak kialakítása.
- Egységes települési tematika, arculat kialakítása (kapcsolódó egyedi tartalmi elemek fejlesztése, interpretációja).
- Interpretációs elemek fejlesztése a település, illetve attrakcióinak jobb megismertetése érdekében.
- Turisták által preferált helyeken (attrakció közelében, illetve településközponti helyeken) nyilvános mosdók kialakítása.
- Pihenőhelyek létesítése.
- Ivókutak elhelyezése.
- Attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátóhely, ajándékbolt kialakítása.
- Internet hozzáférési pontok biztosítása.
- Szeméttárolók (szelektív) kihelyezése.
 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
a) A turisztikai attrakció kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés.
b) A kulturális vonzerő egyediségén alapuló versenyképes, innovatív turisztikai tematika kidolgozása, a létrejövő turisztikai termék arculatának megteremtése.
c) Bárki által térítésmentesen látogatható tematikus játszótér, pihenőpark, szabadidőpark kialakítása, fejlesztése valamely fejlesztett turisztikai attrakció kiegészítő elemeként.
d) Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (parkosítás, információs táblák, pihenőhelyek, kiszolgáló utak, gépjárműparkolók, kerékpár parkolók, tárolók és támaszok, az attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális fejlesztések). Az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése közterületen is megvalósulhat, ebben az esetben azt nem kizárólag az attrakció látogatói, hanem bárki számára elérhetővé kell tenni. (Kivéve a 3.1.1. E.) ponthoz kapcsolódó projekteket, ahol főtevékenységként támogatási igény nyújtható be.)
e) A projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások hasznosítása.
f) A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása, illetve épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása.
g) Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek kialakítása (pl. a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyakat árusító bolthelyiség, kávézó, étterem, büfé helyiség stb.). Ezen fejlesztések csak abban az esetben támogathatóak, amennyiben turisztikai attrakció területén, vagy ahhoz kapcsolódóan valósulnak meg oly módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását szolgálják ki.
h) Rendezvényhelyszín infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan rendezvénysátor beszerzése.
i) Az attrakció üzemeltetéséhez kapcsolódó sajátos ismeretek megszerzését célzó képzés.
j) Kerékpárosbarát projektelemek megvalósítása.
k) Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan, pl.:
- Belső gyermekjátszó helyiség, helyiségrész kialakítása,
- Szabadtéri gyermekjátszótér kialakítása (homokozó, favár, játszótéri eszközök, stb.),
- Gyermekgondozási helyiség (pl.: pelenkázó) biztosítása,
- Célirányosan gyermeknek szánt higiéniai felszereltség biztosítása (toalett, zuhanyzó, fürdető helyiség),
- Szélesített családos gépjármű parkolóhelyek biztosítása.
l) Fogyatékossággal élő emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása. (A kötelezően előírt akadálymentesítésen felüli akadálymentesítés a „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése, komplex akadálymentesítés” c. segédlet alapján).
 
Elszámolható költségek:
I. Projektelőkészítés költségei 
- Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége 
o üzleti terv költsége; 
o kerékpáros-turisztikai projektek esetén: kerékpáros fenntartási terv; 
o környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat költsége; 
o egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat költsége;
o egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége; 
o műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei; 
o a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel költségei; 
o tervellenőr költsége; 
o szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás költsége 
o szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák költsége o társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek; 
- Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is). 
o közbeszerzési szakértő díja
 o közbeszerzési eljárás díja 
- Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
 
II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 
- Ingatlan vásárlás (2%); 
- Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség 
- Terület-előkészítés költségei (2%) (projekt célkitűzéseihez illeszkedő terület-beruházásra alkalmassá tétele érdekében végzett előkészítő munkák költségei;); - Építés költségei (átalakítás, bővítés, korszerűsítés, felújítás esetén beleértve az azbesztmentesítés költségeit is) 
- Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl minden, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé tevő átalakítást, felújítást, bővítést. 
- Az akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítási költségek elszámolhatók, amennyiben az akadálymentesítés végrehajtása nélkül az épület nem lenne alkalmas a feladat ellátására. Az akadálymentesítés szükségességét és az átalakítási terv megfelelőségét szakvéleménnyel kell alátámasztani. 
- Eszközbeszerzések költségei; 
o Tárgyi eszközök beszerzése 
o Immateriális javak beszerzése 
 
III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
 - Műszaki ellenőri szolgáltatás; 
- Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége: 
o egyéb mérnöki szakértői díjak 
o minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek 
- Képzéshez kapcsolódó költségek; 
- Egyéb szakértői szolgáltatási költségek: 
o fordítás, tolmácsolás, lektorálás költsége 
o felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége (pl.: kiállítás tematikájának kidolgozása) 
- Marketing költségek 
o marketingeszközök fejlesztése 
o egyéb kommunikációs tevékenységek költségei 
- A megvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díjak (a projekt menedzsmenthez kötődő iroda és eszköz bérletet a projekt menedzsment költségek közt kell elszámolni), 
- Egyéb szolgáltatási költség: 
o biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei 
o hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 
o vagyonbiztosítás díja 
- A felhívás által előírt nyilvánosság biztosításának költsége;
- A projekt vonatkozásában végzett könyvvizsgálói szolgáltatás. A felhívásban projektszintű könyvvizsgálat előírása kizárólag az arra vonatkozó elvárás-rendszer jogszabályokkal összhangban történő meghatározása esetén lehetséges. 
 
IV. Projekt menedzsment költségek (2,5%) a 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet 1.sz. mellékletének 3.8.2. pontjában, a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások figyelembevételével az alábbi költségtípusok számolhatók el a projekt menedzsment keretében 
- Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 
o munkabér 
o foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 
o személyi jellegű egyéb kifizetések 
- Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 
o utazási költség 
o szállásköltség 
o helyi közlekedés költségei 
o napidíj 
- Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 
- Egyéb projektmenedzsment költség 
o projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége 
o projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége 
 
VI. Adók és közterhek, le nem vonható általános forgalmi adó 
VII. Tartalék 

 

 

Megjelent a Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése című felhívás

2016-01-08

 A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című (TOP-6.2.1-15 kódszámú) felhívás.

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321). Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.  Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

  1. Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
  2. Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
  3. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);
  4. Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
  5. Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
  6. Közalapítvány (GFO 561);
  7. Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599);
  8. Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozás (GFO 11).

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon a TOP beavatkozási területén: 15 455 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 29-től augusztus 30-ig lehetséges.

Részletek ITT!

 xxxxx

 

Megjelent A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívás

2016-01-08

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című (TOP-1.4.1-15 kódszámú) felhívás.

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a)         Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);

b)         Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);

c)         Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);

d)        Egyházi jogi személy (GFO 55);

e)         Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);

f)         Közalapítvány (GFO 561);

g)         Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599);

h)         Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11).

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon a TOP beavatkozási területén: 37 672 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 21-től szeptember 21-ig lehetséges.

Részletek ITT!

 xxxxx

Megjelent A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című felhívás

 2016-01-08 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című (TOP-5.2.1-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki.

Amennyiben a leszakadás mértéke indokolja, a projektnek része kell, hogy legyen a folyamatos szociális munka, a nagyarányú hátrányos helyzetű népességgel rendelkező területek esetében kötelező jelleggel.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, a konzorcium vezetője kizárólag városi jogállású helyi önkormányzat (GFO 321) lehet, kivéve a megyei jogú városok önkormányzatait.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 7.760 millió Ft.

xxxxx

Megjelent a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című felhívás

2016-01-05

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című (TOP-4.2.1-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja, a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.  A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be, az intézmények fenntartói vagy az ingatlanok tulajdonosai:

-           Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 311; 312);

-           Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327);

-           Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; GFO 353; GFO 371; GFO 373);

-           Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11 );

-           Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);

-           Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);

-           Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57, GFO 599).

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 11 236 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 8-tól 2016. április 29-ig lehetséges.

Forrás_Bővebben

xxxxx

 

Megjelent a Barnamezős területek rehabilitációja című felhívás

2016-01-05
 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Barnamezős területek rehabilitációja” című (TOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás.

Az intézkedés keretében kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő városi barnamezős területek megújítására és a TOP céljaihoz illeszkedő módon történő hasznosítására van lehetőség.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására a városi jogállású települések helyi önkormányzatai (GFO 321) jogosultak.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 21 009 millió Ft.

Forrás/bővebben

xxxxx

Megjelent a Zöld város kialakítása című felhívás

2016-01-05
 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Zöld város kialakítása” című (TOP-2.1.2-15 kódszámú) felhívás.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására a városi jogállású települések helyi önkormányzatai (GFO 321) jogosultak.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 43 246 millió Ft.

Forrás/bővebben

xxxxx

 

Tisztelt Érdeklődő! Tisztelt Cégvezető!

 

Elfogadták a Terület -és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési ütememezését.

A program közreműködő szervezete a Magyar Államkincstár lesz.

"Szolnokon indította el a TOP információs napok sorozatát a Magyar Államkincstár

Szolnok, 2015. november 24., kedd (MTI) - A 2020-ig tartó fejlesztési ciklusban rendelkezésre álló 1230 milliárd forintnyi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) fejlesztési forrásaiból mintegy 54 milliárd forint jut Jász-Nagykun-Szolnok megyére, ezen felül Szolnokra még csaknem 15 milliárd forint - mondta a Magyar Államkincstár (MÁK) elnöke kedden Szolnokon sajtótájékoztatón.

Dancsó József elmondta: a MÁK megyei igazgatóságainak közreműködésével országszerte szervezett TOP információs napokat azért indították, hogy a közeljövőben megjelenő pályázati felhívásokat minél szélesebb körben megismerhessék a lehetséges kedvezményezettek.

Hozzátette: a kincstár célja az, hogy közreműködő szervezetként támogassa a TOP források hatékony és szabályszerű felhasználását, segítse a támogatást igénylőket, hogy a projektötletekből sikeres fejlesztések valósulhassanak meg. Bene Ildikó országgyűlési képviselő, megyei fejlesztési miniszteri biztos a sajtótájékoztatón üdvözölte, hogy a pályázatokra való felkészülés idején, a tervezés során Jász-Nagykun-Szolnok megyében kiváló együttműködés jött létre a kormányhivatal, a kincstár, a megyei és települési önkormányzatok, valamint Szolnok között.

Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke elmondta: a TOP keretén belül ipari park fejlesztésére, energiahatékonysági, szociális valamint turisztikai beruházásokra, gyermekintézmények fejlesztésére, és a zöld város kialakítására pályáznak majd a megyében."


Forrás: MTI

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 99
Tegnapi: 83
Heti: 329
Havi: 1 810
Össz.: 709 360

Látogatottság növelés
Oldal: TOP
EU-s pályázatírás online - © 2008 - 2017 - euspalyazatiras.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »